Protest tegen sluiten speelterrein aan de Van Heutzstraat in Kitskensberg

speelterrein

 
zoom out

ROERMOND – De bewonersgroep Kitskensberg / Heide is niet te spreken over het voornemen om een van beide speelterreinen in de wijk te sluiten. En al helemaal niet over de manier waarop dit besluit er door is gejast. In een brief aan de gemeente maakt voorzitter Jos Smits van de bewonersgroep ernstig bezwaar tegen de handelwijze door de gemeente.

Er werd een werkgroep gevormd die zich moest gaan bezig houden met beide speelterreinen. Op 24 november is er een overleg geweest, waarin de werkgroep bestaande uit zes wijkbewoners, de wijkregisseur, een vertegenwoordiger van Wel.kom en enkele ambtenaren van de gemeente Roermond hebben gepraat over de toekomst van de speelterreinen.

Op deze avond werd na enige discussie gesteld dat één van de twee speelterreinen – ofwel die aan de Van Heutzstraat, ofwel aan de Cornelis de Houtmanstraat – op termijn zou moeten gaan verdwijnen. In de werkgroep werd daarover gestemd, en die stemming viel in het voordeel van de Cornelis de Houtmanstraat uit.

De wijkbewonersgroep is het niet eens met de gang van zaken.

,,In de uitnodiging naar de diverse wijkbewoners (overigens heeft niet de gehele wijk een uitnodiging voor de werkgroep ontvangen) is nooit sprake geweest van het maken van een keuze voor één van de twee speelterreinen’’, schrijft Smits. ,,Indien dat wel duidelijk zou zijn gecommuniceerd, zouden er waarschijnlijk veel meer mensen op de bijeenkomst zijn geweest.’’

Voor een geforceerde beslissing, bovendien slechts gesteund door een hele kleine groep wijkbewoners, zal er weinig draagvlak onder de bewoners zijn, weet Smits. En hij vervolgt:

,,Daarnaast heeft de bewonersgroep nog een aantal opmerkingen:

– Waarom niet beide speelterreinen behouden? Er moeten meerdere speeltoestellen
vernieuwd, maar die kunnen toch ook over beide terreinen worden verdeeld?
– Indien er wordt gekozen voor het terrein aan de Cornelis de Houtmanstraat, zal het terrein aan de van Heutzstraat evengoed moeten worden onderhouden, wat is het voordeel?
– Op de betreffende avond is enerzijds gesteld dat de toestellen aan vervanging toe zijn; daarna wordt een “sterfhuisconstructie” voorgesteld voor de toestellen aan de Van Heutzstraat ‘totdat de toestellen echt aan vervanging toe zijn’. Hoelang zijn de toestellen nog te gebruiken?
– Het basketbalveld op de van Heutzstaat heeft voor onze wijk grote emotionele waarde. Dit is het enige plein in onze wijk, waar wij eventueel wijkactiviteiten kunnen houden. Tijdens de herinrichting van onze wijk is – in goed overleg met de toenmalige wijkvereniging en de gemeente – het veld geasfalteerd.
– Waarom wordt de Hennan Broerenschool niet bij de plannen betrokken? Zij zijn toch ook onderdeel van onze wijk?’’

Smits vraagt het college opnieuw een bewonersoverleg te organiseren. Dan kan nog eens bekeken worden of beide speelterreinen zouden kunnen blijven bestaan

 

 

Share