Praat mee over verkeersveiligheid

Vanaf dinsdag 25 juni kan iedere inwoner van de gemeente Roermond online aangeven welke plekken verkeersonveilig worden gevonden. Wethouder Rens Evers: “Met grote regelmaat krijg ik signalen van mensen waarin zij aangeven ontevreden te zijn over de verkeersveiligheid bij hen in de buurt. Maar omdat we niet alles tegelijkertijd kunnen aanpakken wil ik weten waar de grootste knelpunten zitten.”

Naast de persoonlijke ervaringen van mensen heeft de gemeente ook veel informatie over ongevallen en snelheidsgegevens. Door de enquête en de verkeersveiligheidsgegevens te combineren, krijgt de gemeente een compleet beeld van de veiligheid in de gemeente. Daarom ook de oproep aan de inwoners; “samen maken we Roermond verkeersveiliger, helpt u mee?”

Tijdens wijkbezoeken over het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer plan is al eerder informatie opgehaald en op 11 september 2019 kijkt de gemeente samen met specialisten zoals Veilig Verkeer Nederland, fietsersbond, scholen, openbare vervoerders en hulpdiensten naar de veiligheid van het wegennet. Die avond spreekt de gemeenteraad over de ideeën en gevoelens hierover onder de bevolking.
 
In november van dit jaar presenteert de gemeente Roermond de resultaten tijdens het (openbare) Sprekersplein. Daarna bespreekt de gemeenteraad het voorstel en als het is vastgesteld, treedt het plan in werking.

 

 

Share