Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden

Nieuwe bellijst   voor de bewoners  van de wijken  Kitskensberg/Heide – Kemp – Kapel-Muggenbroek

Gemeente Roermond werkt met  politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

Het streven van de gemeente en haar partners is bij beginnende overlast zo vroeg mogelijk erbij te zijn om toename te voorkomen. U als burger ervaart overlast als eerste in de wijk of rondom uw woning. Onze vraag aan u is om bij overlast dit direct te melden.

Overlast melden

Bellen naar:         

  • het politienummer 0900-8844 bellen en uw melding door te geven.

De wijkagenten voor dit deel van de stad zijn John Starreveld en Richard Schigt.  Ook kunt u mailen naar : www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent – vermeld uw postcode dan komt u bij de wijkagent van uw wijk.

  • het nummer van stadstoezicht: 0475-359101 bellen en uw melding door geven.

De WijkBoa voor dit deel van de stad is Tamara Boeren. Ook kunt u mailen naar : stadstoezicht@roermond.nl of TamaraBoeren@roermond.nl

 

Wijkspreekuur

Voor een persoonlijk gesprek met uw wijkagent en/of  wijkBoa, voor vragen, meldingen en suggesties over uw wijk kunt u terecht:

 

Wijkhuis “ Het Trefpunt “  Javastraat  31, 6045 EL  Roermond

 

Elke dinsdag van: 13.00 uur t/m 16.00 uur.

 

Heeft u zich al aangemeld voor:

  • Twitter en Facebook politie Roermond.

Twitter: www.twitter.com/politieroermond

Facebook: www.facebook.com/politieroermond

  • Website WhatsApp buurtpreventie

www.buurtpreventie-roermond.nl

 

SOORT MELDING

 

WAAR TELEFOON en/of EMAIL
Afspraak digitaal

Telefonische afspraak

Gemeente Roermond www.roermond.nl

centrale nummer 14 0475

Melding of klacht over fysieke ruimte, bij melding lichtmast nummer van de lichtmast vermelden Gemeente Roermond www.roermond.nl

rechts boven in blauwe blok, Wij helpen u graag met…melding doorgeven

Spoed melding bij brand, verkeersongeluk of er is iets ernstigs aan de hand Politie

Brandweer

Ambulance

112
Parkeeroverlast

 

Stadstoezicht 0475-359 101
Geluidsoverlast

 

Stadstoezicht

Afd. Bouwtoezicht

0475-359 101

milieuklachten@roermond.nl

Jeugdoverlast

 

Politie 0900-8844

www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent- postcode vermelden

Vragen op het gebied van veiligheid in uw buurt of straat Stadstoezicht 0475-359 101

stadstoezicht@roermond.nl

Stadstoezicht is van ma t/m vrij tot 18.30 uur geopend.

Donderdagavond tot 23:00 uur.

Zaterdag tot 17:00 uur

Zondag tot 18:00 uur

Na sluitingstijd Stadstoezicht bellen met: Politie

 

 

 

0900-8844

www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent- postcode vermelden

Afval overlast

Plastic inzamelzakken, zwerfafval

 

Gemeente Roermond www.roermond.nl

rechts boven in blauwe blok, Wij helpen u graag met…melding doorgeven

Milieuklachten:  water-, lucht-,geluidsoverlast en bodemverontreiniging van bedrijven Gemeente Roermond Centrale nummer 14 0475

milieuklachten@roermond.nl

Voor vragen over zorg, wonen, welzijn, financiën en

vrijwilligerswerk

WMO loket de Wegwijzer info@wegwijzerroermond.nl         

www.wegwijzerroermond.nl

Meld misdaad anoniem Diverse strafbare feiten 0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp Algemene nummer voor Limburg 046-4203500

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u op voorhand voor uw medewerking.

Samen maken we een veilige wijk.

 

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw A. Somers van de afdeling Strategie en Bestuur, telefoon (0475) 359 468 ook kunt u mailen naar

ankiesomers@roermond.nl

 

 

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw A. Somers van de afdeling Strategie en Bestuur, telefoon (0475) 359 468 ook kunt u mailen naar

ankiesomers@roermond.nl

Share