Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden

Belkaart voor de bewoners  van de wijken Kapel-Muggenbroek – Kitskensberg/Heide – Kemp

Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden

Gemeente Roermond werkt met  politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

Het streven van de gemeente en haar partners is bij beginnende overlast zo vroeg mogelijk erbij te zijn om toename te voorkomen. U als burger ervaart overlast als eerste in de wijk of rondom uw woning. Onze vraag aan u is om bij overlast dit direct te melden.

 

Overlast melden

Bellen naar:         

  • het politienummer 0900-8844 bellen en uw melding door te geven.

De wijkagenten voor dit deel van de stad zijn John Starreveld en Richard Schigt.  Ook kunt u mailen naar : www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent – vermeld uw postcode dan komt u bij de wijkagent van uw wijk.

  • het nummer van stadstoezicht: 0475-359101 bellen en uw melding door geven.

De WijkBoa ‘s  voor dit deel van de stad zijn Tamara Boeren en Peter Seuren. Ook kunt u mailen naar : stadstoezicht@roermond.nl of TamaraBoeren@roermond.nl  of PeterSeuren@roermond.nl

 Wijkspreekuur

Voor een persoonlijk gesprek met uw wijkagent en/of  wijkBoa, voor vragen, meldingen en suggesties over uw wijk kunt u terecht:

 Wijkhuis “ Het Trefpunt “  Javastraat  31, 6045 EL  Roermond

Elke dinsdag van: 13.00 uur t/m 16.00 uur.

 Heeft u zich al aangemeld voor:

  • Twitter en Facebook politie Roermond.

Twitter: www.twitter.com/politieroermond

Facebook: www.facebook.com/politieroermond

  • Website WhatsApp buurtpreventie

www.buurtpreventie-roermond.nl

 

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u op voorhand voor uw medewerking.

Samen maken we een veilige wijk.

 Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw A. Somers van de afdeling Strategie en Bestuur, telefoon (0475) 359 468 ook kunt u mailen naar

ankiesomers@roermond.nl

Share