meldingen en hulpvragen

BELANGRIJKE NUMMERS OM TE WETEN

 

SOORT MELDING WAAR TELEFOON en/of EMAIL
Melding of klacht over fysieke ruimte, bij melding lichtmast nummer van de lichtmast vermelden Gemeente Roermond Tijdens kantoor uren bellen naar 14 0475.

 

Of via de site www.roermond.nl kies dan “meldingen, klachten en bezwaren” in het midden van de pagina en neem daarna de keuze  “melding openbare ruimte”. 

     
     
Geluidsoverlast

 

Gemeente Roermond

 

Centrale nummer 14 0475

milieuklachten@roermond.nl

Jeugdoverlast.

(Graag melden als de overlast zich voordoet en niet achteraf.)

Politie 0900-8844

 

     
Afval overlast

Plastic inzamelzakken, zwerfafval

 

Gemeente Roermond Tijdens kantoor uren bellen naar 14 0475.

Of via de site www.roermond.nl kies dan “meldingen, klachten en bezwaren” in het midden van de pagina en neem daarna de keuze  “melding openbare ruimte”. 

Milieuklachten:  water, lucht, geluidsoverlast en bodemverontreiniging van bedrijven Gemeente Roermond Centrale nummer 14 0475

milieuklachten@roermond.nl

Voor vragen over zorg, wonen, welzijn, financiën en

vrijwilligerswerk

Zorgteam Tijdens kantooruren: 0475-359121

infozorgteam@roermond.nl

Meld misdaad anoniem Diverse strafbare feiten 0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp Algemene nummer voor Limburg 046-4203500

Veiligheid

VEILIGHEID      
Stadstoezicht – wijkBoa Frits Göbbels stadstoezicht@roermond.nl 0475-359101
Stadstoezicht – wijkBoa Leon Heijerjans stadstoezicht@roermond.nl 0475-359101
Politie – wijkagent Michiel Starmans   0900-8844

 

Woningcorporatie – nieuwbouw – brandpaden – huren –

WONINGCORPORATIE      
  Giel va Driel g.vandriel@wonen-zuid.nl 088 6653523
  Nadia Ferrera n.ferreira@wonen-zuid.nl 088 6653530

 

 

Zorgteam: zorg, welzijn, wonen, dag invulling en WMO voorzieningen kunt u terecht:

ZORGTEAM Yvonne Heuvelmans YvonneHeuvelmans@roermond.nl 0630029316
  Secretariaat   0475-359121

 

 

 

Buurtmedewerker: Bewonersondersteuning, leefbaarheid, activiteiten in de wijk voor jong en oud

BUURTWERKERS      
Opbouwwerk Jeroen Hoovers j.hoovers@welkom.nu 06 35 11 99 33
Opbouwwerk Zowi Naus z.naus@welkom.nu 06 52 56 28 32
Jeugd- en jongerenwerk Zannah Pas z.pas@welkom.nu 06 83 81 10 83
Jeugd- en jongerenwerk Misja Geraedts m.geraedts@welkom.nu 06 52 56 28 09
Jongerenwerk Dylan Wanten d.wanten@welkom.nu 06 35 11 99 47

 

 

Buurthuis “Trefke” : dagbesteding in de wijk

Buurthuismedewerker Anouk Velter Anouk.Velter@daelzicht.nl 0653543664
  Monique Korevaar Monique.Korevaar@daelzicht.nl 0646386614

 

 

Wijkraden – wijkorganisaties

WIJKORGANISATIES      
Kemp Ine Lamers jeulamers@hetnet.nl 0475-325171
Kapel Walter Boekhorst walter@wijkapel.nl 0475-319287
Kitskensberg Jos Smits jjhsmits@hotmail.com 0636032165

 

  

Gemeente –  wijkregisseur – straatcoaches-buurtsportcoach

Wijkregisseur   wijkregie@roermond.nl 140475
Straatcoaches Ka Wah Mok straatcoaches@roermond.nl 0615471271
Straatcoaches Jordy Sahusilawane straatcoaches@roermond.nl 0611847416
Buurtsportcoach Marloes Hagemans Marloeshagemans@roermond.nl 06 54703205 

 

Actueel nieuws over Roermond kunt u krijgen via www.roermond.nl

Links onderaan de pagina kan elke bewoner zich aanmelden voor:

  • Nieuwsbrief, al het actuele nieuws over Roermond.
  • Buurtpost, hiermee houdt de gemeente u op de hoogte van ontwikkelingen specifiek voor uw wijk, buurt of straat.

 

 

 

Inloopspreekuur

Het wijkspreekuur in t’ Trefpunt wordt weinig bezocht. Daarom is de huidige frequentie van iedere woensdag gewijzigd in 1 maal per maand op de laatste woensdag van de maand van 13:00 uur tot 14:00 uur in t’ Trefpunt, Javastraat 31.

Loop gerust binnen voor vragen en ideeën over de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk. De data voor 2022 zijn

25 mei 9 juni

27 juli

31 augustus

28 september

26 oktober

30 november

21 december

Wilt u een wijkboa of wijkagent op en ander moment spreken, maak dan persoonlijk een afspraak wanneer het u uitkomt. Een afspraak met de wijkboa maakt u door te bellen met (0475) 359 101 of mail naar stadstoezicht@roermond.nl.

Een afspraak met de wijkagent maakt u via de site van politie Wijkagenten | politie.nl en vult u het contactformulier in. De wijkagent neemt dan contact met u op om een afspraak op locatie te maken.

 

 

Wijkspreekuur Zorgteam

Voor een persoonlijk gesprek met een medewerker van het Zorgteam, voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, dag invulling en WMO voorzieningen kunt u terecht:

  • Elke dinsdag van: 09.00 uur t/m 11.00 uur.

Gezondheidscentrum ’t Zand – Heinsbergerweg 2, 6045 CH in Roermond.

  • Elke vrijdagmiddag van: 14.00u t/m 16.00 uur Woonkamer in de wijk: Spoorlaan Noord 95

Het zorgteam is ook telefonisch bereikbaar: 0475-359121 u kunt dan vragen naar Miranda van Rooij,

Rianne Sonntag, Nicole Verstegen, Julia Aipassa, Richelle Hoes of Yvonne Heuvelmans.

 

Heeft u zich al aangemeld voor:

 

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u op voorhand voor uw medewerking.

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw A. Somers van de afdeling Strategie en Bestuur, telefoon (0475) 359 468 ook kunt u mailen naar ankiesomers@roermond.nl

 

 

 

Samen maken we een veilige wijk.

Share