informatiebijeenkomst van het project ‘Hart voor Roermond’

Beste buurtgenoten,

De stichting bewonersgroep Kitskensberg e.o. nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst van het project ‘Hart voor Roermond’ die plaatsvindt op;

Datum:        dinsdag 19 november 2019

Tijd:            van 19.00 – 20.30 uur

Locatie:       Wijkaccommodatie ’t Trefpunt, Javastraat 31

 

De informatieavond is bedoeld voor: 

  • mensen die interesse hebben en meer willen weten over het project;
  • mensen die zich (misschien) willen opgeven als vrijwilliger;
  • vrijwilligersorganisaties, particulieren bedrijven of instellingen die een AED in bezit hebben of deze willen aanschaffen en willen meedoen in het project.

Op 19 november wordt u geïnformeerd over het project ‘Hart voor Roermond’, een samenwerking van de gemeente Roermond, Ambulance Zorg Limburg-Noord en de lokale EHBO-verenigingen. We willen middels dit project ook een netwerk van burgers (vrijwilligers) realiseren in de wijken Kitskensberg e.o.  en de Kemp, die de eerste hulp kunnen verlenen. Daarnaast streven we er naar om AED’s verspreid in de wijken te plaatsen die de vrijwilligers in situaties van een plotselinge hartstilstand kunnen gebruiken. We hebben voldoende vrijwillige burgerhulpverleners nodig om als stichting een AED voor de wijk te kunnen aanschaffen.

We hopen daarom op veel betrokkenheid uit onze wijk!

 

Meer informatie over dit project, het systeem Hartslag Nu en wat het betekent om vrijwilliger (burgerhulpverlener) te zijn wordt verteld op de informatiebijeenkomst 19 november. Deze kosteloze bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. We willen u deze avond vooral de gelegenheid geven om vragen te stellen. Achteraf kunt u altijd nog besluiten of u vrijwilliger zou willen worden.

Meer informatie leest u alvast op de achterzijde van deze brief of op de website www.burgerhulpverleninglimburg.nl

Bent u geïnteresseerd?

We zien u graag op 19 november in ’t Trefpunt.

Kunt u de startbijeenkomst niet bijwonen en bent u wel geïnteresseerd in deelname aan het project? Neem dan contact op met Theo Schrijnemaekers via bhl@ambulancezorgln.nl  of  harrie.kellenaers@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,       

Stichting Bewonersgroep Kitskensberg e.o

 

Bijlage: aanvullende informatie

Waarom is een dergelijk initiatief nodig?

Elke week worden ruim 300 Nederlanders getroffen door een plotselinge hartstilstandstilstand. Als binnen drie minuten na een circulatiestilstand direct wordt gereanimeerd en binnen 6 minuten (indien nodig) wordt gedefibrilleerd (toedienen elektroshock), zijn de kansen op herstel van het hartritme groot. Een ambulance kan niet altijd binnen 6 minuten aanwezig zijn. Er wordt daarom geprobeerd om middels een snelle inzet van vrijwilligers en AED’s de kans op herstel te vergroten. Een AED is een apparaat waarmee een elektroshock kan worden toegediend. Dus de grootste meerwaarde is dat de kans op herstel van een slachtoffer groter wordt als binnen drie minuten wordt gestart met reanimeren.

Mede door inzet van deze burgerhulpverleners zijn er in Limburg al tientallen levens gered!

Hoe gaat dit in zijn werk als je burgerhulpverlener bent?

De meldkamer van de Ambulance Zorg Limburg-Noord stuurt na een 112 melding van een (mogelijke) reanimatie niet alleen twee ambulances naar het slachtoffer maar ook een tekstbericht naar de mobiele telefoon van burgerhulpverleners in een straal van 750 meter rondom het slachtoffer. Een deel van de burgerhulpverleners wordt rechtstreeks gestuurd naar het slachtoffer om zo nodig te beginnen met de basale reanimatie. De anderen krijgen een bericht om eerst een nabije AED op te halen en zich dan naar het slachtoffer te begeven.

De burgerhulpverlener beslist zelf op het moment van de oproep of hij/zij gaat of niet. Het is op vrijwillige basis.

De vrijwilliger verleent alléén hulp als deze daartoe in staat is. Mocht hij, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan wordt er niet op de oproep gereageerd. De vrijwilliger bepaalt steeds zelf of hij op dat moment in staat is om hulp te bieden. Per alarmering worden meerdere (indien ingeschreven) vrijwilligers gealarmeerd. Hoe meer vrijwilligers er ingeschreven staan, hoe groter de kans dat ook werkelijk een van hen hulp gaat verlenen. Eigenlijk wordt hiermee een beroep gedaan op het aloude burenhulp.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, kunt u contact opnemen via bhl@ambulancezorgln.nl of kijk op www.burgerhulpverleninglimburg.nl

 

Share