Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Roermond streeft naar zo min mogelijk restafval en naar zo veel mogelijk hergebruik en recycling. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat iedereen zijn afval goed scheidt.

Bij u thuis worden naast restafval, groente-, fruit- en tuinafval en plastic ook textiel en papier opgehaald. Uw glas, textiel, blik en drankenkartons kunt u kwijt in de containers die hiervoor in de Keulsebaan staan.Lees verder

Share

.

De Bewonersgroep Kitskensberg/Heide is op zoek naar nieuwe aanwas om de groep te versterken. Personen die mee willen helpen de wijk te verbeteren of om activiteiten te organiseren  nodigen wij van harte uit om te reageren. We willen graag  meer activiteiten organiseren maar daar hebben we wel versterking voor nodig dus voelt u zich geroepen dan zien wij uw reactie graag tegemoet. Onze wijk loopt van de Starckenborghstraat tot aan de Heinsbergerweg met de St Wirosingel als grens tussen de wijken Kemp en Kitskensberg.

De bewonersgroep Kitskensberg/Heide bestaat uit een divers gezelschap bewoners uit onze wijk, die willen meedenken over en meewerken aan verbetering en verandering van de leefbaarheid. Zij behartigt de belangen van alle inwoners van onze wijk.Lees verder

Share

.

.

Uitnodiging Burgerhulpverlening gemeente Roermond

De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Om dit dekkend netwerk te bereiken gaan we, in samenwerking met de Ambulancezorg Limburg Noord en de lokale EHBO-verenigingen, van start met het project ‘Hart voor Roermond’.U bent uitgenodigd voor de aftrap van dit project op dinsdag 18 april 2017 van 19.30 – 21.30 uur in Het Trefpunt (Javastraat 31, Roermond).

19.00u – 19.30u     inloop met koffie en thee

19.30u – 19.45u    opening wethouder Marianne Smitsmans / gemeente Roermond

19.45u – 20.00u    uitleg initiatief bewonersgroep ‘Kitskensberg-Heide’

20.00u – 21.00u    uitleg over Reanimatie Oproep Netwerk / alarmeringssysteem HartslagNu

21.00u – 21.15       informatie over opleidingen / lokale EHBO-verenigingen

21.15u – 21.30u     ruimte voor vragen

Bent u geïnteresseerd?Lees verder

Share

Belkaart voor de bewoners  van de wijken Kapel-Muggenbroek – Kitskensberg/Heide – Kemp

Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden

Gemeente Roermond werkt met  politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

Het streven van de gemeente en haar partners is bij beginnende overlast zo vroeg mogelijk erbij te zijn om toename te voorkomen. U als burger ervaart overlast als eerste in de wijk of rondom uw woning. Onze vraag aan u is om bij overlast dit direct te melden.

 

Overlast melden Lees verder

Share

de eerste werkzaamheden

Op de hoek Schepelstraat /N293 is men al druk doende met de realisering van een nieuw tankstation met grote wasstraat. De verwachting is dat u al over 8 weken kunt tanken of de auto laten wassen

Share

Nieuwe bellijst   voor de bewoners  van de wijken  Kitskensberg/Heide – Kemp – Kapel-Muggenbroek

Gemeente Roermond werkt met  politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

Het streven van de gemeente en haar partners is bij beginnende overlast zo vroeg mogelijk erbij te zijn om toename te voorkomen. U als burger ervaart overlast als eerste in de wijk of rondom uw woning. Onze vraag aan u is om bij overlast dit direct te melden.Lees verder

Share

UITNODIGING

Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen!

Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer worden van babbeltrucs. Politie en gemeente maken zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw te spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het onbeleefd vindt om iemand niet te woord te staan of binnen te laten. Laat echter nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt!Lees verder

Share

Help de politie mee om inbrekers te pakken

Burgers spelen een steeds actievere rol bij het voorkomen en oplossen van misdrijven. Bijvoorbeeld door een 112-melding, buurtpreventie en deelname aan Burgernet of een WhatsApp-groep. Deze groepen zijn cruciaal bij de aanpak van woninginbraken, stellen Lilian Tieman en Annemiek Regter, beiden adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak is te danken aan de alertheid van omstanders.” Wilt u ook helpen om uw wijk veiliger te maken? In dit artikel leest u wat de mogelijkheden zijn.Lees verder

Share

En dat willen we laten zien! Huishoudens uit zes straten verspreid over Roermond doen daarom mee met de wedstrijd ‘Wie wordt de beste plastic afvalscheider van Roermond?’ Zo maken we met elkaar plastic scheiden niet alleen leuk. Het is ook goed voor het milieu en ‘good veur uch knaake’.

Voordat we daar iets meer over vertellen, willen we u eerst even voorstellen aan …Lees verder

Share