bewonersgroep

harrie, Jos en Patrick

Harrie, Jos en Patrick

 

Voorzitter: Jos Smits
Secretaris/Penningmeester: Harrie Kellenaers

 

 

Har en Frans

 

Bestuursleden:
Pierre Mertens, Har Op ‘t Veld,  Joop wijnants

 

 

Pierre Mertens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten commissie   activiteitenkitskensberg@gmail.com

Dennis Op het Veld , Jeffrey Huffmeijer, Piet Sevenich ,Remi Dörenberg, Bert Tobben ,Miranda Peeters, Carin Lemmen ,Claudia Spätjens, Inge Hufmeijer. Angelique Verwoert, Anouk Bol

 

Mogen wij ons even voorstellen?

De Stichting bewonersgroep Kitskensberg e.o. bestaat uit een divers gezelschap bewoners uit onze wijk, die willen meedenken over en meewerken aan verbetering en verandering van de leefbaarheid. Zij behartigt de belangen van alle inwoners van onze wijk.

Daarvoor werkt de bewonersgroep samen met wijkpartners: de Gemeente Roermond, de wijkagent, stadstoezicht, de wijkregisseur, het zorgteam, woningstichting Wonen-Zuid, welzijnsstichting Wel.kom, Buurtpreventieapp en basisschool ’t Mozaïek.

De leden van de bewonersgroep wonen met plezier in deze wijk.

Zij hechten grote waarde aan een leefbare en prettige woonomgeving.

Samen met de wijkpartners zetten zij zich daarvoor in!

Wat doet de bewonersgroep?

Wij werken aan verbetering en verandering van de leefbaarheid in de wijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

Fysieke leefbaarheid Het grijs en groen in de wijk: straten, onderhoud, speelvoorzieningen en groenvoorziening.

Sociale leefbaarheid Hoe ervaren bewoners hun wijk, hoe gaan ze met elkaar om? Wat is goed en wat kan beter?

Samen met de andere organisaties die bij de wijk betrokken zijn, proberen wij in het belang van alle bewoners in de wijk evenwicht te vinden in de fysieke en sociale leefbaarheid.

 

De bewonersgroep behartigt de belangen van alle bewoners in de wijk en denkt mee over de manier waarop het leven in de wijk aangenamer gemaakt kan worden. Onze wijkpartners vinden het belangrijk dat de bewoners een stem hebben als het gaat om veranderingen en/of verbeteringen.

Bewoners weten alles van wonen en leven in de wijk. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat er in de wijk anders of beter moet!

 

Waar vindt u ons?

De bewonersgroep komt regelmatig voor overleg bij elkaar. De leden van de bewonersgroep komen allemaal uit onze wijk. Zij informeren elkaar over lopende en nieuwe onderwerpen die in de wijk spelen. Ook wordt er dan gesproken over de samenwerking met andere organisaties, lopende projecten en eventuele  knelpunten.

Heeft u voorstellen om de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren?  Maak ze kenbaar aan de bewonersgroep!

Onze stichting heeft een zeer actieve activiteitengroep die door het jaar heen diverse activiteiten organiseert. Heeft u ideeën of kunt u ondersteunen?

mail activiteitenkitskensberg@gmail.com

 

 

buurtpreventie

.

 

 

onze wijk is aangesloten bij het project buurtpreventie. U kunt zich hiervoor aanmelden via: buurtapp@mail.com

 

facebool-logoBuurtpreventie Kitskensberg/Dal & Heide

Share