Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden, extra controle bij Van de Boschstraat

VOOR DE BEWONERS

Van de Boschstraat = Carpentierstraat = van Hoornstraat

Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden

Gemeente Roermond werkt met politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

Er komen steeds meer meldingen binnen over het dumpen van afval rondom de speellocatie aan de van de Boschstraat.

Gemeente (stadstoezicht) en politie zullen extra controles gaan uitvoeren.

Wij willen u er op wijzen dat op het dumpen van afval in de openbare ruimte een boete staat van 370 €.

Het streven van de gemeente en haar partners is bij beginnende overlast zo vroeg mogelijk erbij te zijn om toename te voorkomen. U als burger ervaart overlast als eerste in de wijk of rondom uw woning. Onze vraag aan u is om bij overlast dit direct te melden.

Overlast melden

Bellen naar:

het politienummer 0900-8844 bellen en uw melding door te geven.

De wijkagenten voor dit deel van de stad zijn John Starreveld en Richard Schigt. Ook kunt u mailen naar: www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent – vermeld uw postcode dan komt u bij de wijkagent van uw wijk.

het nummer van stadstoezicht: 0475-359101 bellen en uw melding door geven.

De WijkBoa ‘s voor dit deel van de stad zijn Tamara Boeren en Peter Seuren. Ook kunt u mailen naar: stadstoezicht@roermond.nl   TamaraBoeren@roermond.nl of PeterSeuren@roermond.nl

Wijkspreekuur

Voor een persoonlijk gesprek met uw wijkagent en/of wijkBoa, voor vragen, meldingen en suggesties over uw wijk kunt u terecht:

Wijkhuis “ Het Trefpunt “ Javastraat 31, 6045 EL Roermond Elke dinsdag van: 13.00 uurt/m 16.00 uur.

Heeft u zich al aangemeld voor:

  • Twitter en Facebook politie Roermond.

Twitter: www.twitter.com/politieroermond Facebook: www.facebook.com/politieroermond

  • Website WhatsApp buurtpreventie

www.buurtpreventie-roermond.nl

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw A. Somers van de afdeling Strategie en Bestuur, telefoon (0475) 359 468 ook kunt u mailen naar

ankiesomers@roermond.nl

Share