meldingen en hulpvragen

Alarmnummer 1-1-2, “als elke seconde telt”.

Het nummer voor werkelijk urgente situaties. Hiermee is een snelle, effectieve hulpverlening van brandweer, politie en/of ambulance verzekerd.

 

Maak onze wijk veiliger sluit u aan bij   buurtwhatsapp        burgernet

 

WAAR KAN EEN BEWONER TERECHT MET OVERLAST, MELDINGEN EN KLACHTEN?

 

SOORT MELDING

 

WAAR

TELEFOON en/of EMAIL

Afspraak digitaal

Telefonische afspraak

www.roermond.nl

centrale nummer 14 0475

 telefoonlijst gemeente

Melding of klacht over fysieke ruimte, bij melding lichtmast nummer van de lichtmast vermelden

http://www.roermond.nl

rechts boven in blauwe blok, Wij helpen u graag met…melding doorgeven 

Parkeeroverlast

Stadstoezicht

0475-359 101

Geluidsoverlast

Stadstoezicht

0475-359 101

milieuklachten@roermond.nl

Jeugdoverlast

Stadstoezicht

0900-8844

www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent- postcode vermelden

Vragen op het gebied van veiligheid in uw buurt of straat

Stadstoezicht

0475-359 101

www.stadstoezicht@roermond.nl

Stadstoezicht is van ma t/m vrij tot 18.30 uur geopend.

Donderdagavond tot 23:00 uur.

Zaterdag tot 17:00 uur

Zondag tot 18:00 uur

Na sluitingstijd Stadstoezicht bellen naar:

 

0900-8844

www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent- postcode vermelden

 

Afval overlast

Plastic inzamelzakken, zwerfafval

www.roermond.nl

rechts boven in blauwe blok, Wij helpen u graag met…melding doorgeven

Milieuklachten

Water-, lucht-, en bodemverontreiniging van bedrijven

Centrale nummer 14 0475

milieuklachten@roermond.nl

Voor vragen over zorg, wonen, welzijn, financiën en vrijwilligerswerk

Zorgteam 0475-359121

infozorgteam@roermond.nl

 

Meld misdaad anoniem

 

Slachtofferhulp

 

0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

 

046-4203500

 

Actueel nieuws over Roermond kunt u krijgen via www.roermond.nl

Algemene plaatselijke verordening Roermond APV

Links onderaan de pagina kan elke bewoner zich aanmelden voor:

 • Nieuwsbrief, al het actuele nieuws over Roermond.
 • Buurtpost, hiermee houdt de gemeente u op de hoogte van ontwikkelingen specifiek voor uw wijk, buurt of straat.

 

 

Algemeen meldnummer politie 0900-88 44 info@limburg-noord.politie.nl

Geen spoed maar toch vragen over de wijk aan de politie, neem contact op met de wijkagent John Starreveld of Richard Schigt.

john.starreveld@politie.nl

wijkagent-kemp@limburg-noord.politie.nl

Spreekuur wijkagenten: Dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Dit spreekuur is voor u te bereiken in het wijkhuis aan de Javastraat 31 te Roermond.

Het kan ook zijn dat de wijkagent niet zelf aanwezig is. Het spreekuur kan dan worden waargenomen door een met hem samenwerkende collega. Adresseer uw post als volgt:

Brigadier John Starreveld
Politie Limburg-Noord
Basiseenheid Roermond
Andersonweg 50
6041 JE Roermond of Postbus 52 5900 AB Venlo

 

Stadstoezicht Gemeente Roermond

Tel 359101     email stadstoezicht@roermond.nl

De wijk-BOA’s van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond zijn allen heel begaan met het reilen en zeilen in de wijken. Ze fungeren als een “aanspreekpunt” en dit is niet alleen in hun “eigen” wijk maar voor de gehele gemeente

Regelmatig zult u de wijkboa tegen komen in onze wijk . Is er iets waar u regelmatig tegenaan loopt en wat u bezig houdt, spreek hem dan gerust aan. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen om deze wijken leefbaar, veilig en schoon te houden.

Wijkspreekuur voor Kemp – Kitskensberg/Heide -Kapel.Kitskensdal, industrieterrein Roerstreek

Wijkcentrum Trefpunt Javastraat 31 Dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

 • het nummer van stadstoezicht: 0475-359101 bellen en uw melding door geven.

De WijkBoa ‘s voor dit deel van de stad zijn Nahed Meeuws: nahedmeeuws@roermond.nl  en  Tamara Boeren: tamaraboeren@roermond.nl

Zij zijn telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 0475 359101 of 359999.
Bezoekadres: Slachthuisstraat 102, 6041CB Roermond

digitaal meldingsformulier stadstoezicht  

Snel in contact met Gemeente Roermond  Bel het centrale nummer 14 0475

 

 

Huiselijk geweld  Tel 0900-55554445 (24 uur per dag 7 dagen per week)

 

 

Drugsoverlast 0475-47 31 39

Bij overlast van drugsdealers en drugsgebruikers belt u rechtstreeks het drugsoverlastteam van de politie.

Veiligheidsloket 0475-359101

Alle vragen en meldingen op het gebied van veiligheid kunt u melden bij het veiligheidsloket van de afdeling Stadstoezicht.

Meldpunt sociale veiligheid 0475-31 71 30 (vrijdagmiddag gesloten)

Constateert u aanhoudende sociale onveiligheid (b.v. door onveilige plekken in de buurt, te weinig verlichting of overlast als gevolg van drugshandel of alcohol overlast)? dan kunt u, des gewenst anoniem, contact opnemen met het meldpunt sociale veiligheid. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur. Om deze overlast aan te pakken is binnen het politiedistrict Roermond een drugsteam samengesteld dat zich specifiek concentreert op het terugdringen van drugsoverlast. Dit drugsteam werkt samen met de gemeente Roermond, de woningbouwverenigingen en de zorginstellingen aan bestrijding van deze vorm van overlast.

Meldpunt openbare ruimte en servicelijn 0475-35 99 99

Heeft u een klacht of melding over onderhoud van de openbare ruimte (bijvoorbeeld een gat in het wegdek, stoepen, rioleringen, ongedierte of zwerfvuil)? Neem dan contact op met de Servicelijn van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. U kunt bellen of het

digitaal meldingsformulier gemeente invullen

 

De milieuklachtentelefoon 0475-35 92 52

De gemeente Roermond heeft een telefoonnummer ingesteld waar buiten de normale kantoor uren zeven dagen per week milieuklachten kunnen worden gemeld. De milieuklachtentelefoon dient voor klachten die betrekking hebben op hinder en overlast, veroorzaakt door bedrijven en mogelijke (ernstige) verontreiniging van bodem, lucht en/of water. Daarnaast is de klachtenlijn ook bedoeld voor bedrijven die direct melding moeten maken van incidenten, ongevallen of andere ongewone zaken die zich binnen hun poorten voordoen. milieuklachten@roermond.nl

 

ARMOEDE VERDIENT AANDACHT,

zowel financieel als sociaal,

voor vragen of hulp kunt u contact opnemen met Sociale Zaken van de gemeente Roermond, telefoon 0475- 359999

kent of weet u iemand die hulp zou kunnen gebruiken dan kunt u dat ook anoniem doorgeven via het ( gratis) telefoonnummer   0800- 020254

 

WMO loket de “WEGWIJZER”0475354135     Infographic Wmo 2015

voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vrijwilligerswerk   info@wegwijzerroermond.nl   www.wegwijzerroermond.nl

 

het zorgteam Gebied 4: Kemp, Kitskensberg, Kapel, Heide, ’t Veld.

Alle info voor het zorgteam

Dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Gezondheidscentrum ’t Zand, Heinsbergerweg 2.   Daarnaast kunt u buiten de spreekuur iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen via de volgende telefoonnummers: 0475-359121 of 0475-359999 u kunt dan vragen naar Miranda van Rooij, Rianne Sonntag of Yvonne Heuvelmans.

emailadres  infozorgteam@roermond.nl.

Zorgteam KKKhv

het team

Het zorgteam bestaat uit generalisten van de gemeente en professionals uit de zorg- en welzijnsinstellingen die in Roermond werken. Concreet werken in het zorgteam generalisten (waaronder ergotherapeuten, fysiotherapeuten en verpleegkundige) van het voormalige gemeentelijke Wmo-team (dat samen is gegaan met het Zorgteam) samen met professionals van het Algemeen Maatschappelijk Werk, MEE, de Zorggroep en Wel.kom. Samen vormen wij één team in de wijk. We werken allround, maar brengen ieders specifieke deskundigheid en ervaring in.

 

Huisartsenpost Roermond 0475-771771

Nassaustraat 79 Roermond(eerste hulp Laurentius ziekenhuis)

Dienstapotheek Regio Roermond, avond- en weekenddienst Laurentius ziekenhuis

telefoon 0475 771700

Laurentius Ziekenhuis 0475-38 22 22

Mgr Driessenstraat 6 6040 AX Roermond

 

Wonenzuid  klachten registratie formulier overlast

Huurdersplatform Op ‘t Zuiden W Dings

Oranjelaan 51a  Roermond tel 0475336704 of 0628975292

w.dings@ophetzuiden.nl

 

Sichting Wel.kom voor al uw vragen en hulp bij jeugd- en jongerenwerk, seniorenwerk, opbouwwerk

 

Wat doet het meldnummer 144 Red een dier met mijn melding?

Een medewerker van de centrale van het meldnummer 144 registreert uw melding. En hij geeft uw melding door aan de juiste organisatie. Dit kan de dierenpolitie zijn, maar bijvoorbeeld ook de Dierenbescherming. Dit hangt af van uw melding.

Samenwerking bij hulpverlening aan dieren

Het meldpunt 144 is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de nationale politie. Het meldpunt werkt samen met diverse organisaties om uw melding goed af te handelen. Bijvoorbeeld bij:

 • Vermoedelijke strafbare feiten

  De dierenpolitie behandelt meldingen waarbij vermoedelijk sprake is van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige verwaarlozing of slechte huisvesting. De agenten behandelen meldingen over gezelschapsdieren, zoals honden en katten. En ook landbouwhuisdieren die als hobbydieren worden gehouden. Bijvoorbeeld kippen en schapen. De dierenpolitie kan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) inschakelen voor onderzoek. Deze dienst helpt bij het toezicht en de opsporing van verdachten.

 • Vermeende verwaarlozing van dieren

  Meldingen over verwaarlozing waarbij geen sprake is van een strafbaar feit, gaan naar de Dierenbescherming. Bijvoorbeeld als een eigenaar persoonlijke problemen heeft en daarom niet goed voor een dier zorgt. Een preventiemedewerker van de Dierenbescherming bekijkt of het dierenwelzijn daadwerkelijk in gevaar is. En hoe dit verbeterd kan worden.

 • Noodsituaties waarbij iedere seconde telt

  Via 112 wordt de politie ingeschakeld bij noodsituaties als elke seconde telt. Bijvoorbeeld om een losgebroken paard te vangen.

 • Snelle hulp aan een moeilijk bereikbaar dier

  Via 112 wordt de brandweer ingeschakeld bij meldingen waar snelle hulp aan een moeilijk bereikbaar dier nodig is. Bijvoorbeeld een paard dat in de sloot is beland.

 • Meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwdieren

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) behandelt meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwdieren, zoals schapen en kippen. De NVWA houdt in de gaten of wetten en regels worden nageleefd. Zo kijkt de NVWA naar welzijn, huisvesting en vervoer van landbouwhuisdieren.

 • Dierenambulances

  Dierenambulances in Nederland zijn geen onderdeel van de overheid. Het zijn meestal particuliere organisaties. De inzet ervan is daarom niet landelijk en wettelijk geregeld. Of een dierenambulance kan uitrukken, is bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbare mensen en geld. Daarom kan het voorkomen dat een dierenambulance in uw regio bijvoorbeeld ‘s nachts niet rijdt.

 

Dierenambulance Midden Limburg

06 112 953 06

voor eerste hulp/ vervoeren naar dierenarts e.d. bij gewonde- of verzwakte natuur- gezelschapsdieren

aan huis gestorven huisdieren ophalen

 

Share