meldingen en hulpvragen

BELANGRIJKE NUMMERS OM TE WETEN

 

SOORT MELDING WAAR TELEFOON en/of EMAIL
Melding of klacht over fysieke ruimte, bij melding lichtmast nummer van de lichtmast vermelden Gemeente Roermond Tijdens kantoor uren bellen naar 14 0475.

 

Of via de site www.roermond.nl kies dan “meldingen, klachten en bezwaren” in het midden van de pagina en neem daarna de keuze  “melding openbare ruimte”. 

Spoed melding bij brand, verkeersongeluk of er is iets ernstigs aan de hand Politie

Brandweer

Ambulance

112
Parkeeroverlast

 

Stadstoezicht 0475-359 101
Geluidsoverlast

 

Gemeente Roermond

 

Centrale nummer 14 0475

milieuklachten@roermond.nl

Jeugdoverlast.

(Graag melden als de overlast zich voordoet en niet achteraf.)

Politie 0900-8844

 

Vragen op het gebied van veiligheid in uw buurt of straat.

 

Stadstoezicht

0475-359 101

 

 

Politie

0900-8844

 

Stadstoezicht is van ma t/m vrij tot 17.00 uur geopend

Zaterdag tot 17:00 uur

Zondag tot 18:00 uur

0475-359 101 of een mail: stadstoezicht@roermond.nl

Politie:

Mail uw wijkagent via:  www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent – vermeld uw postcode dan komt u bij de wijkagent van uw wijk.

Ook is het mogelijk een melding te maken via facebook

www.facebook.com/politieroermond deze meldingen worden tussen 7.00 uur en 23.00 uur uitgelezen.

Inloopspreekuur

Voor een persoonlijk gesprek met uw wijkagent of wijkBoa.

Tijdstip zie voorzijde

Afval overlast

Plastic inzamelzakken, zwerfafval

 

Gemeente Roermond Tijdens kantoor uren bellen naar 14 0475.

Of via de site www.roermond.nl kies dan “meldingen, klachten en bezwaren” in het midden van de pagina en neem daarna de keuze  “melding openbare ruimte”. 

Milieuklachten:  water, lucht, geluidsoverlast en bodemverontreiniging van bedrijven Gemeente Roermond Centrale nummer 14 0475

milieuklachten@roermond.nl

Voor vragen over zorg, wonen, welzijn, financiën en

vrijwilligerswerk

Zorgteam Tijdens kantooruren: 0475-359121

infozorgteam@roermond.nl

Meld misdaad anoniem Diverse strafbare feiten 0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp Algemene nummer voor Limburg 046-4203500

 

Actueel nieuws over Roermond kunt u krijgen via www.roermond.nl

Links onderaan de pagina kan elke bewoner zich aanmelden voor:

  • Nieuwsbrief, al het actuele nieuws over Roermond.
  • Buurtpost, hiermee houdt de gemeente u op de hoogte van ontwikkelingen specifiek voor uw wijk, buurt of straat.

VOOR DE BEWONERS VAN DE WIJKEN

Kemp – Kitskensberg eo – Kapel

 

Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden

Gemeente Roermond werkt met  politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

 

Het streven van de gemeente en haar partners is bij beginnende overlast zo vroeg mogelijk erbij te zijn om toename te voorkomen. U als burger ervaart overlast als eerste in de wijk of rondom uw woning. Onze vraag aan u is om bij overlast dit direct te melden.

 

Overlast melden 

Bellen naar:         

  • het politienummer 0900-8844 bellen en uw melding door te geven.

De wijkagenten voor dit deel van de stad zijn Sander van den Berg en Joyce de Esch. Ook kunt u mailen naar : www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent – vermeld uw postcode dan komt u bij de wijkagent van uw wijk.

  • het nummer van stadstoezicht: 0475-359101 bellen en uw melding door geven.

De WijkBoa voor dit deel van de stad is Frits Göbbels. Ook kunt u mailen naar: stadstoezicht@roermond.nl

  • u heeft informatie over ernstige overlast of bedreigingen, maar er kunnen redenen zijn waarom u niet naar de politie kan of durft. Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven.

Telefoonnummer:  0800-7000. U kunt ook online melden: meldmisdaadanoniem.nl

 

Inloopspreekuur

Voor een persoonlijk gesprek met uw wijkagent en/of  wijkBoa, voor vragen, meldingen en suggesties over uw wijk kunt u terecht:  Wijkhuis “ Het Trefpunt “  Javastraat  31, 6045 EL  Roermond

Tijdens het inloopspreekuur kunt u terecht met vragen over leefbaarheid, veiligheid en zorg. Daarnaast kunnen wij u verwijzen of adviseren waar u de juiste informatie kunt vinden.

 

Elke week op woensdag 13.30u t/m 15.30u een inloopspreekuur waarbij de wijkagent of wijkboa en de buurtwerker aanwezig zullen zijn.

 

Elke vierde woensdag van de maand 13.30u t/m 15.30u een inloopspreekuur waarbij de wijkagent, wijkboa, woningcorporatie, zorgteam, buurtwerker, wijkorganisaties en de wijkregisseur aanwezig zullen zijn om uw vragen te beantwoorden, of ideeën te bespreken.

 

Wijkspreekuur Zorgteam

Voor een persoonlijk gesprek met een medewerker van het Zorgteam, voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, dag invulling en WMO voorzieningen kunt u terecht:

  • Elke dinsdag van: 09.00 uur t/m 11.00 uur.

Gezondheidscentrum ’t Zand – Heinsbergerweg 2, 6045 CH in Roermond.

  • Elke vrijdagmiddag van: 14.00u t/m 16.00 uur Woonkamer in de wijk: Spoorlaan Noord 95

Het zorgteam is ook telefonisch bereikbaar: 0475-359121 u kunt dan vragen naar Miranda van Rooij,

Rianne Sonntag, Nicole Verstegen, Julia Aipassa, Richelle Hoes of Yvonne Heuvelmans.

 

Heeft u zich al aangemeld voor:

 

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u op voorhand voor uw medewerking.

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw A. Somers van de afdeling Strategie en Bestuur, telefoon (0475) 359 468 ook kunt u mailen naar ankiesomers@roermond.nl

 

 

 

Samen maken we een veilige wijk.

Share