nieuwe containers voor glas, textiel, blik en drankenkartons in uw wijk aan de Keulsebaan

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Roermond streeft naar zo min mogelijk restafval en naar zo veel mogelijk hergebruik en recycling. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat iedereen zijn afval goed scheidt.

Bij u thuis worden naast restafval, groente-, fruit- en tuinafval en plastic ook textiel en papier opgehaald. Uw glas, textiel, blik en drankenkartons kunt u kwijt in de containers die hiervoor in de Keulsebaan staan.

Ander afval, zoals klein chemisch afval, vlakglas, grof tuinafval en frituurvet kunt u 5 dagen per week naar het Milieupark aan de Mijnheerkensweg 31 in Roermond brengen. Meer informatie over het milieupark vindt u op www.roermond.nl/afval.

Nieuwe ondergrondse containers in de Keulsebaan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs besloten tot het vernieuwen en uitbreiden van de containers voor glas, textiel, blik en drankenkartons. Schuin tegenover het plein, bij het kruispunt Kempweg/Keulsebaan staan containers die worden vervangen door nieuwe ondergrondse containers én op deze plek komt een uitbreiding met een ondergrondse glas- én textielcontainer. Dit besluit ligt ter inzage bij de gemeente Roermond tot en met 24 mei 2017 (zie www.roermond.nl/afval uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening).

Het plan is om deze containers eind 2017 te plaatsen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot M. Keulen.

Met vriendelijke groet,

J van Herten

hoofd beheeropenbare ruimte

Share