in memoriam Boudewijn Slaaf

De Boudewijn die we kenden rijdende in zijn Mercedes de buurt inspecterend heeft het aardse verlaten.

Iedereen kon op hem een beroep doen als er wat moest gedaan worden ,hetzij met schrijven van brieven hetzij indirect contact met gemeente en wethouders

Hij stond vele bewoners bij met raad en daad als ze hulp nodig hadden.

Ook als hem gevraagd werd om als taxi/chauffeur te fungeren bij schoolverlaters/dagen van kinderen uit onze wijk.

Niet te vergeten zijn jarenlange inzet bij de W.M.O. raad waar zijn deskundigheid zeer werd gewaardeerd.

De hand en spandiensten voor de Senioren vereniging Sta op en Wandel.

Zij bijdrage als vice voorzitter van de stichting Tussen Roer en IJzeren Rijn ,zijn jarenlange inzet als vice voorzitter van de stichting bewonersgroep Kitskensberg .e.o.

Zijn inzet als lid van de stuurgroep Kapel en niet te vergeten de speelgoed uitleen waar hij actief aan deelnam en nog tal van andere bestuur functies waar hij aan heeft deel genomen.

Hij had een heel groot netwerk waarvan hij gebruik kon maken.

 

Boudewijn we zullen jou missen je was een fantastisch persoon en voor mij persoonlijk een vriend

het ga je goed rust in vrede.

Voorzitter Stichting bewonersgroep Kitskensberg e.o.

Namens bestuur en leden.

Jos Smits.

Share