Alle communicanten en ouders van harte gefeliciteerd met jullie heilige communi.

Wij wensen jullie een hele fijne zonnige  dag toe.

Bestuursleden Bewonersgroep 

Share

werkplan

WERKPLAN 2017 EN VERDER

De bewonersgroep is momenteel druk bezig met het samenstellen van het werkplan 2017 en verder.Hierin stellen wij ons doelen hoe wij de leefbaarheid en het uitzien van de wijk willen verbeteren. U als bewoner kunt hier ook actief in meedenken. Heeft u verbeter ideeën of wat stoort , wat gaat er niet goed? Laat het ons eenvoudig weten middels een mail of opmerking op deze pagina zodat wij deze opmerkingen kunnen inpassen in het werkplan. De voelsprieten worden continue gebruikt maar uw inbreng en ideeën zijn onmisbaar in deze.

Share

VOOR DE BEWONERS

Van de Boschstraat = Carpentierstraat = van Hoornstraat

Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden

Gemeente Roermond werkt met politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

Er komen steeds meer meldingen binnen over het dumpen van afval rondom de speellocatie aan de van de Boschstraat.

Gemeente (stadstoezicht) en politie zullen extra controles gaan uitvoeren.

Wij willen u er op wijzen dat op het dumpen van afval in de openbare ruimte een boete staat van 370 €.Lees verder

Share

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Roermond streeft naar zo min mogelijk restafval en naar zo veel mogelijk hergebruik en recycling. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat iedereen zijn afval goed scheidt.

Bij u thuis worden naast restafval, groente-, fruit- en tuinafval en plastic ook textiel en papier opgehaald. Uw glas, textiel, blik en drankenkartons kunt u kwijt in de containers die hiervoor in de Keulsebaan staan.Lees verder

Share

.

De Bewonersgroep Kitskensberg/Heide is op zoek naar nieuwe aanwas om de groep te versterken. Personen die mee willen helpen de wijk te verbeteren of om activiteiten te organiseren  nodigen wij van harte uit om te reageren. We willen graag  meer activiteiten organiseren maar daar hebben we wel versterking voor nodig dus voelt u zich geroepen dan zien wij uw reactie graag tegemoet. Onze wijk loopt van de Starckenborghstraat tot aan de Heinsbergerweg met de St Wirosingel als grens tussen de wijken Kemp en Kitskensberg.

De bewonersgroep Kitskensberg/Heide bestaat uit een divers gezelschap bewoners uit onze wijk, die willen meedenken over en meewerken aan verbetering en verandering van de leefbaarheid. Zij behartigt de belangen van alle inwoners van onze wijk.Lees verder

Share

.

.

Uitnodiging Burgerhulpverlening gemeente Roermond

De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Om dit dekkend netwerk te bereiken gaan we, in samenwerking met de Ambulancezorg Limburg Noord en de lokale EHBO-verenigingen, van start met het project ‘Hart voor Roermond’.U bent uitgenodigd voor de aftrap van dit project op dinsdag 18 april 2017 van 19.30 – 21.30 uur in Het Trefpunt (Javastraat 31, Roermond).

19.00u – 19.30u     inloop met koffie en thee

19.30u – 19.45u    opening wethouder Marianne Smitsmans / gemeente Roermond

19.45u – 20.00u    uitleg initiatief bewonersgroep ‘Kitskensberg-Heide’

20.00u – 21.00u    uitleg over Reanimatie Oproep Netwerk / alarmeringssysteem HartslagNu

21.00u – 21.15       informatie over opleidingen / lokale EHBO-verenigingen

21.15u – 21.30u     ruimte voor vragen

Bent u geïnteresseerd?Lees verder

Share

Belkaart voor de bewoners  van de wijken Kapel-Muggenbroek – Kitskensberg/Heide – Kemp

Oproep om overlast en/of onveilige situaties te blijven melden

Gemeente Roermond werkt met  politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

Het streven van de gemeente en haar partners is bij beginnende overlast zo vroeg mogelijk erbij te zijn om toename te voorkomen. U als burger ervaart overlast als eerste in de wijk of rondom uw woning. Onze vraag aan u is om bij overlast dit direct te melden.

 

Overlast melden Lees verder

Share

de eerste werkzaamheden

Op de hoek Schepelstraat /N293 is men al druk doende met de realisering van een nieuw tankstation met grote wasstraat. De verwachting is dat u al over 8 weken kunt tanken of de auto laten wassen

Share