Voorzitter Jos Smits ondertekend

De bewonersgroep Kitskensberg/Heide heeft om meerdere praktische redenen en  ook om sterker te staan, ervoor gekozen over te gaan in de “Stichting Bewonersgroep Kitskensberg e.o.” Na een goede voorbereiding is vandaag onder toeziend oog van notaris Cremers is  de akte getekend , de stichting is hiermee een feit. Wij hopen hiermee voor de toekomst een stevigere basis gelegd te hebben om de wijk  adequaat te kunnen vertegenwoordigen bij de wijkpartners.

Share

 

Oma Heunen met voorzitter Jos Smits

Vandaag heurde veer det der in os wiek emes de geweldige leiftied van 97 jaor haet bereikt. veer vinje det as bewonersgroep zo sjoon det veer oma hiejveur eine hele sjieke bos hübbe aangebaoje.

Veer wins Oma Heunen eine super sjone daag en dat ze nog lang mit al die heur leef zeen moog geniete van alles

Names het besjtuur van harte proficiat

Share

Samenstelling zorgteam

het team

Het zorgteam bestaat uit generalisten van de gemeente en professionals uit de zorg- en welzijnsinstellingen die in Roermond werken. Concreet werken in het zorgteam generalisten (waaronder ergotherapeuten, fysiotherapeuten en verpleegkundige) van het voormalige gemeentelijke Wmo-team (dat samen is gegaan met het Zorgteam) samen met professionals van het Algemeen Maatschappelijk Werk, MEE, de Zorggroep en Wel.kom. Samen vormen wij één team in de wijk. We werken allround, maar brengen ieders specifieke deskundigheid en ervaring in. Wanneer u een vraag heeft, neemt u contact op met het Zorgteam bij u in de buurt om een afspraak te maken voor een bezoek bij u thuis. Dit kan op de daarvoor beschikbare spreekuren. Daarnaast kunt u buiten de spreekuur iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen via de volgende telefoonnummers: 0475-359121 of 0475-359999 en emailadres infozorgteam@roermond.nl. Na een melding maken wij een afspraak met u voor een gesprek of krijgt u informatie over waar u terecht kunt met uw vraag als deze niet gericht is aan het Zorgteam.

Inloopspreekuren Kemp, Kitskensberg, Kapel, Heide, ’t Veld.

  • Dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Gezondheidscentrum ’t Zand, Heinsbergerweg 2. 

 

Share

Boy Swachten

Vandaag het trieste bericht ontvangen van het overlijden van een zeer geliefd persoon Dhr.Boy Swachten.
Ondanks dat Boy al geruime tijd ziek was bleef hij positief, hier hebben wij altijd enorme bewondering voorgehad. Helaas,hij is ons veel te vroeg ontvallen. Als oud wethouder van de gemeente Roermond hebben wij als actie/comité “IJzeren Rijn Nee”,enorm veel steun aan hem gehad,hem was nooit iets teveel. Wij zullen Boy blijven herinneren als een geweldig en zeer gewild persoon, Boy rust zacht.


Wij wensen zijn echtgenote Lidy Meuwissen, familie en vrienden sterkte en alle kracht om dit verlies te dragen.
Namens Bestuur:Bewonersgroep Kitskensberg-Heide:  Jos Smits, Voorzitter.

Share

 

 

poster

18 april is er in het Trefpunt aan de Javastraat een zeer informatieve avond georganiseerd door Jos Smits (Bewonersgroep Kitskensberg/Heide) en Wim Kemp (Bewonersgroep Kapel) over BurgerHulpVerlening in het kader van het project Hart voor Roermond, Hart voor Limburg en HartslagNu. De avond is bezocht door een groot aantal buurtbewoners. Onder deskundige leiding van dhr. Schrijnemaekers van Ambulancezorg Noord Limburg werd e.e.a. uitvoerig uitgelegd.
Elk jaar krijgen zo’n 16.000 mensen in Nederland een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd (ong. 200 per week). De meeste reanimaties gebeuren thuis.
Omdat de aanrijtijden voor een ambulance 10-12 minuten is en de eerste 6 minuten juist van levensbelang zijn, wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers, die zich willen aansluiten bij HartslagNu.
De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Om dit dekkend netwerk te bereiken gaan we, in samenwerking met de AmbulanceZorg Limburg Noord en de lokale EHBO-verenigingen, van start met het project ‘Hart voor Roermond’. Dit behelst het werven van voldoende BurgerHulpVerleners en het mogelijk plaatsen van nieuwe AED’s.
Kunt u al reanimeren? Meldt u dan aan bij www.hartslagnu.nl. Wilt u leren reanimeren, meldt u zich dan aan bij één van de EHBO-verenigingen die in Roermond werkzaam zijn. Vaak worden de kosten van deze opleiding door uw aanvullende verzekering vergoedt!

Op dit moment zijn er geregeld overleggen met gemeente, opleiders en buurten.Ook wordt inventarisatie gemaakt van reeds aanwezige AED’s in Roermond. Deze zullen zich niet allemaal aansluiten is de praktijk in het verleden. Maar we willen ze wel naar buiten proberen te krijgen daar waar we ook voldoende vrijwilligers hebben. U ziet er wordt druk op de achtergrond gewerkt.

Na de zomervakantie wordt een volgende infoavond georganiseerd, deze zal plaatsvinden in Herten. Ook zijn er dan nieuwe cijfers van hulpverleners en AED’s in Roermond.

 

Share