Nieuwe bellijst   voor de bewoners  van de wijken  Kitskensberg/Heide – Kemp – Kapel-Muggenbroek

Gemeente Roermond werkt met  politie, afdeling Stadstoezicht en de straatcoaches (wijkpartners) actief aan het voorkomen en tegengaan van overlast.

Het streven van de gemeente en haar partners is bij beginnende overlast zo vroeg mogelijk erbij te zijn om toename te voorkomen. U als burger ervaart overlast als eerste in de wijk of rondom uw woning. Onze vraag aan u is om bij overlast dit direct te melden.Lees verder

Share

UITNODIGING

Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen!

Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer worden van babbeltrucs. Politie en gemeente maken zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw te spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het onbeleefd vindt om iemand niet te woord te staan of binnen te laten. Laat echter nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt!Lees verder

Share

Help de politie mee om inbrekers te pakken

Burgers spelen een steeds actievere rol bij het voorkomen en oplossen van misdrijven. Bijvoorbeeld door een 112-melding, buurtpreventie en deelname aan Burgernet of een WhatsApp-groep. Deze groepen zijn cruciaal bij de aanpak van woninginbraken, stellen Lilian Tieman en Annemiek Regter, beiden adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak is te danken aan de alertheid van omstanders.” Wilt u ook helpen om uw wijk veiliger te maken? In dit artikel leest u wat de mogelijkheden zijn.Lees verder

Share

En dat willen we laten zien! Huishoudens uit zes straten verspreid over Roermond doen daarom mee met de wedstrijd ‘Wie wordt de beste plastic afvalscheider van Roermond?’ Zo maken we met elkaar plastic scheiden niet alleen leuk. Het is ook goed voor het milieu en ‘good veur uch knaake’.

Voordat we daar iets meer over vertellen, willen we u eerst even voorstellen aan …Lees verder

Share

 Als u hieraan wilt meedoen kunt u dit via buurtapp@mail.com kenbaar maken

Een Buurt WhatsApp is een WhatsApp -groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toeziachthouders kunnen kmnu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een Buurt WhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 800 buurten met een dergelijke WhatsApp -groep! In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de Buurt WhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.Heeft uw wijk, buurt, dorp of stad nog géén Buurt WhatsApp? Start dan zelf het initiatief en zorg samen voor een veiligere wijk! Hieronder vindt u tips en spelregels.Benieuwd of uw wijk aan buurtpreventie via WhatsApp doet? Neem dan een kijkje bij onze partner WABP.nl.

Tips en Spelregels

Een Buurt WhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld welke u kunt toepassen op de Buurt WhatsApp in uw wijk.Ook wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsApp meldingen binnen de politieprocessen te laten passen.

1. Minimumleeftijd

Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.

2. Omtrek

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. In een Buurt WhatsApp kunnen maximaal 100 personen (vanaf november 2014 is het aantal groepsdeelnemers bij WhatsApp verhoogd van 50 naar 100). Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen.  TIP: Laat een beheerder van een Buurt WhatsApp uit een andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw Buurt WhatsApp nog groter!

3. Wijkagent

Informeer bij de lokale politie of uw wijkagent geïnteresseerd is om deel te nemen aan de Buurt WhatsApp. Een Buurt WhatsApp is een burgerinitiatief/buurtwacht, maar met meelezende wijkagent kan er snel geschakeld worden met de politie indien nodig.

4. Verdachte situaties/heterdaad

Een Buurt WhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de Buurt WhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.

De Buurt WhatsApp heeft vooral een signaleer functie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

5. Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een Buurt WhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

6. Geen overbodige berichten

Een Buurt WhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de Buurt WhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend.

7. Gebruik Buurt WhatsApp volgens de SAAR afkorting

SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

– S = Signaleer

– A = Alarmeer 112

– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)

– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 

Share

speelterrein

 
zoom out

ROERMOND – De bewonersgroep Kitskensberg / Heide is niet te spreken over het voornemen om een van beide speelterreinen in de wijk te sluiten. En al helemaal niet over de manier waarop dit besluit er door is gejast. In een brief aan de gemeente maakt voorzitter Jos Smits van de bewonersgroep ernstig bezwaar tegen de handelwijze door de gemeente.

Er werd een werkgroep gevormd die zich moest gaan bezig houden met beide speelterreinen. Op 24 november is er een overleg geweest, waarin de werkgroep bestaande uit zes wijkbewoners, de wijkregisseur, een vertegenwoordiger van Wel.kom en enkele ambtenaren van de gemeente Roermond hebben gepraat over de toekomst van de speelterreinen.
Lees verder

Share

    Hoe kan ik zo lang mogelijk in mijn huis blijven wonen?

signalering

seniorenalarmering

 

Seniorenalarmering 

Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand heeft wethouder Marianne Smitsmans gevraagd om hierover te komen praten. Hoe vaak hoor je niet dat een senior in huis gevallen is, onderkoeld is geraakt omdat er veel te laat hulp komt. Met alle vervelende gevolgen van dien. Er bestaat alarmering, maar wanneer begin je daarmee en hoe werkt het precies?  Over deze vraag , maar ook over andere onderwerpen wordt deze middag gepraat en heel belangrijk, er worden bruikbare adviezen gegeven. Er is voldoende gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Wanneer : Donderdagmiddag 17 november,  14.00 uur

Waar :  ’t Sjoolpaad, Schoolpad, nabij Kapel in ’t Zand.  Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. De toegang is vrij, ook voor niet leden.

Voor vervoer kan worden gezorgd! U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Ans Oerlemans, telefoon: 06 – 516 89 675  of via de email: teetime@ziggo.nl.

Of kijk op onze website:www.seniorenverenigingkapelinhetzand.nl

Share