18 april AED informatieavond in wijkgebouw ‘t Trefpunt

.

.

Uitnodiging Burgerhulpverlening gemeente Roermond

De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Om dit dekkend netwerk te bereiken gaan we, in samenwerking met de Ambulancezorg Limburg Noord en de lokale EHBO-verenigingen, van start met het project ‘Hart voor Roermond’.U bent uitgenodigd voor de aftrap van dit project op dinsdag 18 april 2017 van 19.30 – 21.30 uur in Het Trefpunt (Javastraat 31, Roermond).

19.00u – 19.30u     inloop met koffie en thee

19.30u – 19.45u    opening wethouder Marianne Smitsmans / gemeente Roermond

19.45u – 20.00u    uitleg initiatief bewonersgroep ‘Kitskensberg-Heide’

20.00u – 21.00u    uitleg over Reanimatie Oproep Netwerk / alarmeringssysteem HartslagNu

21.00u – 21.15       informatie over opleidingen / lokale EHBO-verenigingen

21.15u – 21.30u     ruimte voor vragen

Bent u geïnteresseerd?

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar Theo Schrijnemaekers van Ambulancezorg: tschriinemaekers@ambulancezorgln.nl. Kunt u de bijeenkomst niet bijwonen en bent u wel geïnteresseerd in deelname aan of informatie over het project? Neem dan contact op met Maggy de Vaan (gemeente Roermond) via telnr. 0475-359725 of e-mailadres: hartvoorroermond@roermond.nl.

Speciale vraag aan verenigingen en bedrijven

Aan verenigingen en bedrijven in de gemeente Roermond vraag ik of zij deze brief onder de aandacht van hun leden/werknemers willen brengen. Daarnaast vraag ik aan verenigingen en bedrijven die een AED in bezit hebben, of zij dit aan Theo Schrijnemaekers (tschrimemaekers@ambulancezorgln.nD willen laten weten om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een dekkend netwerk.

Hopelijk mogen we u begroeten op 18 april.

Met vriendelijke groet,

De wethouder voor maatschappelijke zorg, volksgezondheid en communicatie & burgerparticipatie,

 

 

Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.

Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen.

AED bedienen

Een AED bevat 2 elektroden die op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt moeten worden. Een AED analyseert het hartritme zodra de elektroden aangesloten zijn. Het apparaat vertelt de hulpverlener precies wat hij moet doen, namelijk doorgaan met reanimeren óf een elektrische schok toedienen.

De AED geeft geen schokopdracht als:

  • iemand geen hartstilstand heeft: hij is bewusteloos, maar het hart functioneert goed
  • er geen hartactie meer is en het hart helemaal stilstaat

Hulpverleners gaan door totdat er een ambulance is.

AED en burgerhulpverlening

Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

 

 

Wijnand

In ons dorp hebben we 13 AED’s en staan veel vrijwilligers paraat bij een hartstilstand.

Share